പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയെ കുറിച്ചും ജോസ്.കെ മാണിയെ കുറിച്ചും പി.ജെ.ജോസഫ് | Kerala360