പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന്‍ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു | #Kerala360