രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരരും അനുഭാവികളുമായ 155 പേർ ഇതുവരെ പിടിയിൽ ആയെന്ന് കേന്ദ്റസർക്കാർ

Download Our Free App